Loading...
Huyết nếp
Mã SP: GPTD16

Vịt là loài gia cam rất phổ biến mà hầu như tất cả các bộ phận đều làm được các món ăn ngon.
Huyết nếp vịt là một loại thực phẩm bổ dưỡng và là nguyên liệu cho nhiều món ăn ví dụ như gỏi vịt , bún măng vịt …
 

Giá: Liên hệ

Sản phẩm khác
Huyết Vịt
Huyết Vịt
Chân Vịt
Chân Vịt
Chân vịt làm sạch
Lòng Vịt
Lòng Vịt
Lòng vịt nguyên bộ làm sạch
Lưỡi Vịt
Lưỡi Vịt
Lưỡi vịt làm sạch
Đầu Vịt
Đầu Vịt
Đầu vịt làm sạch
Đùi Vịt
Đùi Vịt
Đùi góc tư vịt làm sạch
Ức Vịt
Ức Vịt
Ức vịt là vịt đã làm sạch chỉ lấy phần thịt nạc nhất dưới ức
Bọng Vịt
Bọng Vịt
Vịt làm sạch bỏ đầu và chân , đóng gói