Sản Phẩm Gà

Gà Ta
Gà ta nguyên con làm sạch , đóng gói.
Xem chi tiết

Gà Ta