Sản Phẩm Vịt

Bọng Vịt
Vịt làm sạch bỏ đầu và chân , đóng gói
Xem chi tiết

Bọng Vịt

Vịt Nguyên Con
Vịt làm sạch nguyên con , đóng gói ( 1.8 kg -> 3 kg )
Xem chi tiết

Vịt Nguyên Con