Loading...
Sản phẩm
Ức Vịt
Ức Vịt
Ức vịt là vịt đã làm sạch chỉ lấy phần thịt nạc nhất dưới ức
Bọng Vịt
Bọng Vịt
Vịt làm sạch bỏ đầu và chân , đóng gói
Vịt Nguyên Con
Vịt Nguyên Con
Vịt làm sạch nguyên con , đóng gói ( 1.8 kg -> 3 kg )