Sản Phẩm

Ức Vịt
Ức vịt là vịt đã làm sạch chỉ lấy phần thịt nạc nhất dưới ức
Xem chi tiết

Ức Vịt

Bọng Vịt
Vịt làm sạch bỏ đầu và chân , đóng gói
Xem chi tiết

Bọng Vịt

Vịt Nguyên Con
Vịt làm sạch nguyên con , đóng gói ( 1.8 kg -> 3 kg )
Xem chi tiết

Vịt Nguyên Con