Dây chuyền sản xuất

Với dây chuyền giết mổ hiện đại, Tân Trường Phúc luôn đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm trong qui trình sản xuất gia cam nhằm đưa đến tay người tiêu dùng sản phẩm có chất lượng, giá cả hợp lý và cạnh tranh.
01 Vịt sống
02 Gây mê
03 Cắt tiết
04 Đánh lông
05 Vặt lông
06 Rửa sạch
07 Sát khuẩn
08 Treo ráo
09 Đóng gói
10 Thành phẩm
11 Vận chuyển và phân phối
Chia sẻ với bạn bè