Loading...
Dây chuyền sản xuất

Với dây chuyền giết mổ hiện đại, Tân Trường Phúc luôn đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm trong qui trình sản xuất gia cam nhằm đưa đến tay người tiêu dùng sản phẩm có chất lượng, giá cả hợp lý và cạnh tranh.

Vịt sống
Vịt sống
Gây mê
Gây mê
Cắt tiết
Cắt tiết
Đánh lông
Đánh lông
Vặt lông
Vặt lông
Rửa sạch
Rửa sạch
Sát khuẩn
Sát khuẩn
Treo ráo
Treo ráo
Đóng gói
Đóng gói
Thành phẩm
Thành phẩm